Dobre navrhnutý priestor môže prispieť k úspechu, a tak zlepšiť povesť akademickej inštitúcie.

Tím Harne AT prispôsobuje tvorbu dizajnu a projektovanie s ohľadom na to, čo je vhodné a žiaduce v rámci rezortu školstva.

Architektonický ateliér Harne AT sa snaží podporovať interakciu  medzi študentmi a učiteľmi a rovnako aj nové spôsoby učenia. Výučbové prostredie prispôsobujeme novým technikám a technológiam učenia. Vytvorenie moderného a flexibilného riešenia dizajnu  umožňuje inštitúciám jednoduché prispôsobenie sa zmenám technológií a novo vyvíjajúcich sa techník.

Étos komunity ovplyvňuje prístup tímu Harne AT k návrhu dizajnu.  Koncept ateliéru Harne AT tiež zvažuje priestor a vzťah novej budovy k existujúcemu areálu. Pri tvorbe diela sa prihliada na ambície inštitúcie a jej komunity, na jej budúce akademické míľniky a príležitosti za účelom vytvoriť priestor, ktorý sa stane symbolom hrdosti akademickej pôdy.