Architektonický ateliér Harne AT zabezpečuje riešenia od výberu pozemku cez architektonickú a projektovú tvorbu pre exteriér a interiér, pomoc pri realizácii stavby a interiérového vybavenia až po dekorovanie či aranžovanie.

 • Urbanizmus (urbanistické štúdie, územné generely).
 • Architektúra (architektonické štúdie, projekty pre územné riešenie a stavebné povolenie, realizačné projekty).
 • Interiérový dizajn (interiérové štúdie, technické dokumentácie,  realizačné projekty).
 • Dekorovanie, Aranžovanie (štúdia realizovateľnosti, výber materiálov, aranžovanie a dekorovanie priestorov).
 • Grafický dizajn (architektonické grafické návrhy, návrhy potlače interiérov a interiérových prvkov).
 • Prezentácia projektu (3D modelovanie, vizualizácia, grafická prezentácia investičných zámerov).
 • Poradenstvo v investičnej výstavbe a riešení interiéru.
 • Inžinierska činnosť (zaistenie zmeny územného plánu, územného rozhodnutia, vydanie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia).
 • Rozpočty stavieb (položkové rozpočty stavieb a interiérov).
 • Servis pre investorov (spolupráca pri výbere dodávateľov a technických prvkov.
 • Autorský a technický dozor (autorský dozor na stavbe a stavebný dozor na stavbe).

Klient vzhľadom na úsporu jeho času a prostriedkov často požaduje jediný bod zodpovednosti pri návrhu a realizácii projektu. Z dôvodu úspešneho zrealizovania projektu od návrhu až po jeho výstavbu tvorí tím ateliéru Harne AT nielen skupina architektov, ale aj inžinierov, projektantov, interiérových návrhárov, dekoratérov a stavebných profesí a remesiel.

Tradične rozčlenená zodpovednosť architektov, inžinierov, zhotoviteľa a klienta sa týmto prístupom mení na spoločnú tímovú spoluprácu. Je to vzájomný spoločný dialóg od návrhu projektu až po jeho finálne zrealizovanie.

Ateliér Harne AT ponúka integrovaný projekt. Tento komplexný prístup je reakciou na zvyšujúce sa zložitosti stavebných systémov a montáží v kombinácii s rozvojom technológií. Tím ateliéru Harne AT má snahu dodať komplexné riešenie obohatené o úsporu nákladov, s ohľadom na  zlepšenie energetickej hospodárnosti budov.