Ateliér Harne AT akceptuje význam pre počiatočné a priebežné posudzovanie, hodnotenie a vyhodnocovanie realizovaného projektu. Tento proces a postupy aplikuje v priebehu celého životného cyklu projektu a dodávky procesu. Rozsiahle a kvalifikované skúsenosti sú tiež dostupné ako samostatné poradenské služby v oblasti interiérového dizajnu, architektúry a stavebníctva.

Architekt, interiérový dizajnér a projektant je k dispozícii pre hodnotenie návrhov pred plánovaním realizácií, vyhodnotenie, doladenie prebiehajúcich projektov a odhad potenciálu na znovu vyvinutie príležitostí na efektívne kompletné dokončenie projektu. Súčasná prax ukazuje, že správne zvážený dizajn a projekt môže mať zásadný vplyv na estetický ale hlavne ekonomický úspech individuálnej stavby alebo veľkého projektu.

Efektívny dizajn a správne naprojektovaná realizácia môže znížiť prevádzkové náklady, alebo i zvýšiť hodnoty z prenájmu. Tiež môže zlepšiť zákazníkovu úsporu a zároveň maximalizovať obchodné príležitosti v prípade komerčného objektu.