Ateliér Harne AT si plne uvedomuje dôležitosť a zodpovednosť za návrh a realizáciu rekonštrukcie, alebo vyhotovenia novej prevádzky v nákupných a obchodných centrách. Tieto prevádzky podliehajú konkrétnemu špeciálnemu režimu nákupných a obchodných centier, ktoré sa striktne riadia  podľa dizajn manuálu.

Správne premysleným návrhom a prístupom k vyhotoveniu, alebo rekonštrukcii obchodnej prevádzky je možné dosiahnuť pri minimálnych investíciách maximalizovanie výnosov.

Dlhoročné skúsenosti tímu Harne AT v tejto oblasti umožňujú zvládnuť celkový návrh dizajnu a ergonómie komerčnej prevádzky elegantne a na vysokej profesionálnej úrovni. Prvoradým úsilím je plne naplniť dizajnové a investičné predstavy klienta v harmónii s uspokojením potrieb a požiadaviek nákupného a obchodného centra.