Architektonický ateliér Harne AT chápe maloobchodnú činnosť ako zložité a fascinujúce prostredie, ktoré sa neustále vyvíja. Stále viac spoločností hľadá spôsoby, ako na trhu dosiahnuť diferenciácie, zatiaľ čo sa posilní ich identita. Vzhľadom na to tím Harne AT neustále skúma nové obchodné koncepcie podporované psychografickými štúdiami, ktoré ponúkajú príležitosť na posilnenie a usmernenie celkového správania koncových užívateľov pri súčasnom zvyšovaní výnosov a hodnoty komerčnej prevádzky.

Pochopením sily a akceptovaním slabín tohto ekonomického sektora ateliér Harne AT rešpektuje jemné nuansy prostredia, kultúry a umiestnenia prevádzky. Efektívny dizajn a správne naprojektovaná realizácia môže znížiť prevádzkové náklady, zvýšiť hodnoty nájomného a zároveň maximalizovať obchodné príležitosti.

Individuálne definovanie každého dizajnu je estetický cieľ, ktorý dáva istotu vizuálnej príťažlivosti a tým komerčnému zvuku.

Spoločne s investorom navrhujeme miesta, ktoré integrujú značku do fyzického prostredia za účelom zintenzívnenia zážitku zákazníka.