Kombinácia tímov z rozsiahlej rady konštrukčných odborov sa podieľa na realizovaní projektov z oblasti hotelierstva a gastronómie.

Využitie  spoločných skúseností a interaktivita tímov má prínos nielen u veľkých projektov, ale prináša potešenie z kreatívnej práce aj pri riešení menších individuálnych projektov.

Architektonický ateliér Harne AT sa zaoberá v tejto oblasti nielen vyvíjajúcim sa trendom a psychológiou prostredia, ale aj ich spoločnému začleneniu do nadčasového dizajnu.  Individualita, elegancia a ekonomicky efektívny dizajn má prinášať príjemné zážitky nielen pre užívateľov, ale aj investora.