Architektonický ateliér Harne AT vznikol postupným rozšírením dizajnového štúdia pre návrh a realizáciu bytových a nebytových interiérov. Uvedením novej značky Harne AT došlo k zavŕšeniu integrácie komplexnej tvorby architektonického ateliéru v nasledovných odboroch „urbanizmus, architektúra, interiérový dizajn, dekorovanie“. Táto zmena bola v plnej miere odozvou na požiadavky klientov a tiež na vzrastajúce požiadavky realizácie projektov na kľúč.

To znamená ucelené riešenie: od výberu vhodného pozemku, cez návrh budovy a jej dizajn interiéru, pomoci pri realizácii stavby, zariaďovaní interiéru až po záverečné interiér a exteriér dekorovanie. Touto expanziou architektonický ateliér Harne AT koncepčne pristúpil k riešeniu projektov pre širokú škálu architektonických typov a typológií: individuálna výstavba, byty a rodinné domy, komerčné priestory, priemyselné  a kultúrne zariadenia.
Ateliér Harne AT postupným rozširovaním naplnil požiadavky klientov od územného plánovania, cez architektonickú štúdiu, projekčné služby realizačnej dokumentácie, návrhy interiérov a dizajnu interiérových prvkov, dekorovanie interiérov, autorský a technický dozor, inžiniersku činnosť až po služby spojené s realizáciou investičného zámeru. Celkové portfólio sa takto odrazilo od získaných bohatých skúseností a odborných znalostí.

Vzhľadom na úzku spoluprácu architekta, projektanta a interiérového dizajnéra či dekoratéra sa ateliér Harne AT uplatňuje v celej rade rôznych odvetí a odborov architektúry a dizajnu, ako sú nízkoenergetické domy, vily, penzióny, hotely,  administratívne a obchodné priestory,  verejné stavby a pod. Táto rôznorodosť je jedna zo silných stránok architektonického ateliéru. Vytvára dôveru v Harne AT, s.r.o. a to nielen pri plnení všetkých architektonických výziev, ale aj pri udržaní kroku s meniacou sa spoločnosťou a požiadavkami klientov.