Filozofia firmy je jednoduchá:

Nie strohý dizajn, ale estetika v harmónii s funkčnosťou a účelovosťou pre klienta. Žiaden špecifický štýl a vzhľad. Vytvorenie diela pre naplnenie predstáv a požiadaviek klienta.

Ateliér Harne AT tvorí individuálne diela pre každého klienta na základe rozsiahleho prieskumu za účelom hlbokého porozumenia klienta a naplnenia jeho skrytej vízie. Využívať štúdie k neustálemu zlepšovaniu technologickej výkonnosti s prihliadnutím na praktickú účinnosť je jeho prvoradým cieľom.

Prečo všetko pod jednou strechou?

Požiadavky klientov a úsilie poskytovať kvalitné služby smerujú ateliér Harne AT k prevziatiu zodpovednosti v zverenom projekte nielen za myšlienku a návrh diela, ale aj za jeho zhotovenie a naplnenie celkových architektonických a dizajnových predstáv v rámci zadaného rozpočtu klienta.

Cieľom architektonického ateliéru Harne AT je vytvárať priestory, ktoré odrážajú jedinečnosť každého klienta. Vyvažovaním umenia, architektúry a vedy sa snažíme hľadať riešenia, ktoré môžu vytvoriť skutočne inšpirujúci priestor.