Naše rezidenčné portfólio zahŕňa tvorbu bytových domov, nízkoenergetických domov, mestských víl, sympatickú konverziu historických budov a pod. Či už sa navrhujú luxusné domy alebo cenovo prijateľné bytové jednotky, tím ateliéru Harne AT sa snaží využívať znalosti a skúsenosti za účelom dodať dielo, ktoré spĺňa a prekračuje požiadavky zadávateľa a koncového užívateľa.

Pri návrhu a tvorbe sa usilujeme orientovať na vizuálne zážitky s ohľadom na ich jemné včlenenie do interiérovej štruktúry. Dôležitá je úzka spolupráca s našimi klientmi nielen v prvých koncepčných fázach projektu vytvorenia interiéru ale aj pri jeho realizácii.

Dizajn pre tento špecifický sektor je založený na porozumení koncového užívateľa s ohľadom na možnosti použitia materiálov. Výsledkom sú potom elegantné a flexibilné interiéry, ktoré sú navrhované podľa priorít  klienta  s ohľadom na súvislosti. Premyslenosť dispozičného plánovania v spojení s citlivosťou na jednotlivé stránky interiéru umožňuje ateliéru Harne AT poskytovať jasné a zrozumiteľné riešenie dizajnu.

Týmto spôsobom sa tím Harne AT snaží využívať nielen priemyselné odborné znalosti, ale aj znalosti zo súčasného výskumu. Tak je možnené navrhovať riešenia, ktoré sú premyslené, odborne navrhnuté a z dlhodobého hľadiska nespochybniteľné.