Táto služba je určená pre klientov, ktorí sú zo vzdialených miest alebo potrebujú vypracovať doklady on-line bez osobného kontaktu. Návrh on-line je práca architekta nadiaľku. Celý proces tvorby návrhu a finálnej dokumentácie je realizovaný prostredníctvom elektronickej a telefonickej komunikácie. Nie je limitovaný časom, miestom a priestorom.

Ak sa rieši nový architektonický návrh alebo rekonštrukcia starej nehnuteľnosti on-line služby Harne AT sú Vám k dispozícii. Či už návrhy necháte na nás alebo sa budete spolupodieľať, budeme radi keď budeme môcť zhmotniť vaše predstavy a naplniť vaše sny v plnom rozsahu.

On-line architekt, on-line návrh je ústretovým krokom Harne AT k naplneniu vašich požiadaviek a predstáv s limitovanými cenovými nákladmi.

Možnosti on-line tvorby architektúra, interiér, dizajn:

2D pôdorysné riešenie

2d-podorys

2D dispozičné riešenie

dispozicne

3D návrh a 3D vizuál pre interiér alebo exteriér

3d_vizualizacia

Projektová dokumentácia (elektroinštalácia, zdravotechnika, a pod.)

Proces spolupráce:

  • Pre vypracovanie návrhu alebo dokumentácie je nutné zaslať podklady (náčrt s vyznačenými rozmermi, fotografie a pod.).
  • Po obdržaní podkladov budú on-line prekonzultované vaše požiadavky a predstavy. Zadefinovanie z Vašej strany čo požadujete riešiť a v akom rozsahu.
  • Na základe zadefinovaného rozsahu a prezentovaných požiadaviek bude pre vás obratom vypracovaná cenová ponuka.
  • Po vami odsúhlasení cenovej ponuky vám e-mailom zašleme Objednávku, Obchodné podmienky a Zálohovú faktúru. Po úhrade zálohovej faktúry sa pristupuje k vyhotoveniu požadovaného projektu. On-line komunikácia a zapracovanie pripomienok je v cene vyhotovenia projektu.
  • Pri vyhotovení projektu sa zohľadňujú požiadavky na Vami požadované konštrukčné prvky, zariaďovacie predmety a pod. V prípade ak nie sú priamo vami požadované sú vám navrhnuté.
  • Po vyhotovení projektu vám bude návrh (dokumentácia) zaslaná na pripomienkovanie.
  • Po prekonzultovaní pripomienok sa vyhotoví finálny projekt návrhu (dokumentácia).

Prečo online návrh?

Architekt, Bytový architekt, Interiérový dizajnér je ten ktorý vám vie pomôcť navrhnúť riešenia, ktoré sú pre vás výhodné nielen v súčasnosti ale aj do budúcnosti.

Je dôležité či za energiu na vykurovanie domu zaplatíte 3x viac. Alebo či sa nájdu pre vás riešenia, kde viete so spotrebou vody alebo elektriny klesnúť o 40%. Pri nesprávnom navrhnutí obkladu môžete aj pri lacnom obklade zaplatiť viac, ako keby ste správne použili cenovo drahši obklad. Správny výber a kontrola zariaďovacích prvkov v súčasnom množstve variácií na trhu sú veľmi náročné. Pri nesprávnej voľbe nielen, že dôjde k finančným stratám ale aj k dalším možným potenciálnym problémom do budúcna.

Architekt neposudzuje len jednotlivé výhody a prínosi konkrétnych riešení ako odborníci z jednotlivých oblastí. Ale globálne posudzuje vzájomný vplyv konkrétnych riešení a ich celkový dopad na dielo ako celok.

Napríklad nie je dôležité mať tie najlepšie ozubené kolieska v hodinách, keď ako celok nebudú v jednej harmónii. Dôležité je, aby spoločne dokázali pracovať tak, aby podali čo najlepší výsledok a to je dlhodobo presný čas na elegantných hodinách.