Náš tím Harne AT verí, že pracovné prostredie a interiér musí motivovať, stimulovať a bezlimitne povzbudzovať ľudí k využívaniu maximálneho potenciálu. Inteligentné a flexibilné pracovné priestory môžu pridať skutočnú hodnotu a oživenie podnikania tým, že podporia firemnú kultúru a tímovú interakciu.

Každé pracovisko má unikátnu štruktúru, funkciu a osobitosť.

Tým, že sa zvažujú individuálne potreby požiadaviek klienta s ohľadom na ekonomickú efektivitu, dochádza k optimálnemu využitiu zdrojov s ohľadom na budúcu profitabilitu. Zváženie potrieb klienta s ohľadom na špecifické požiadavky pracovného prostredia umožňuje architektonickému ateliéru Harne dať správny zmysel danému miestu.